Âu sứ có nắp - COVERED TUREEN #2(1900ML)

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

 

- JXE002-03 : COVERED TUREEN #2(1900ML) 25,6cm

- JXE002-04 : COVERED TUREEN #2(1700ML) 23,0cm

- JXE002-06 : COVERED TUREEN #2(750ML) 18,0cm