Đĩa sứ bầu dục - Oval plate

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JX130-A003-01 : 10"X7"HOSPITALITY OVAL PLATE 25,1 x 17,5cm

- JX130-A003-02 : 12"X8.25"HOSPITALITY OVAL PLATE 30,3 x 20,6cm

- JX130-A003-03 : 14.25"X9.75"HOSPITALITY OVAL PLATE 35,8 x 24,3cm