Tô sứ vuông - STRAIGHT SQUARE BOWL

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JX110-B001-01 : STRAIGHT SQUARE BOWL 14,1cm

- JX110-B001-02 : STRAIGHT SQUARE BOWL 18,6cm

- JX110-B001-03 : STRAIGHT SQUARE BOWL 23,5cm