Đĩa sứ tròn - Coup plate

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JX130-A002-01 : COUP PLATE 30,7cm

- JX130-A002-02 : COUP PLATE 23cm

- JX130-A002-03 : COUP PLATE 16,4cm

- JX130-A002-04 : COUP PLATE 19cm

- JX130-A002-05 : COUP PLATE 25,4cm

- JX130-A002-06 : COUP PLATE 28cm

- JX130-A002-06 : COUP PLATE 35,9cm