Đĩa sứ vuông - FOUR ANGLES PLATE

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JXA053-05 : FOUR ANGLES PLATE 16,9cm

- JXA053-03 : FOUR ANGLES PLATE 21,4cm

- JXA053-02 : FOUR ANGLES PLATE 25,3cm

- JXA053-01 : FOUR ANGLES PLATE 30cm

- JXA053-06 : FOUR ANGLES PLATE 35,9cm