Đĩa sứ tròn - Rim plate

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JX130-A001-05 : Ø 15,9cm

- JX130-A001-03 : Ø 18,2cm

- JX130-A001-04 : Ø 20,3cm

- JX130-A001-02 : Ø 23,5cm

- JX130-A001-06 : Ø 26,7cm

- JX130-A001-01 : Ø 30,8cm

- JX130-A001-07 : Ø 36,0cm