Tô sứ FLAT SPIRIT BOWL

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JXB079-02 : FLAT SPIRIT BOWL 30,8 x 19,3cm

- JXB079-03 : FLAT SPIRIT BOWL 25,8 x 15,8cm

- JXB079-05 : FLAT SPIRIT BOWL 15,4 x 9,3cm