Đĩa sứ hình lá - DEEP LILY PLATE W/ HEM

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

 

- JXA101-01 : DEEP LILY PLATE W/ HEM 40,8 x 19cm

- JXA101-02 : DEEP LILY PLATE W/ HEM 35,7 x 16,5cm

- JXA101-04 : DEEP LILY PLATE W/ HEM 25,1 x 12cm

- JXA101-05 : DEEP LILY PLATE W/ HEM 20 x 8,9cm