Đĩa sứ tròn sâu lòng - Round deep coupe plate

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JXA010-08 : Round deep coupe plate Ø8,6cm

- JXA010-07 : Round deep coupe plate Ø14,3cm

- JXA010-06 : Round deep coupe plate Ø17,8cm

- JXA010-05 : Round deep coupe plate Ø20,3cm

- JXA010-04 : Round deep coupe plate Ø22,8cm

- JXA010-03 : Round deep coupe plate Ø25,4cm

- JXA010-02 : Round deep coupe plate Ø30,1cm

- JXA010-01 : Round deep coupe plate Ø35,5cm