Đĩa sứ vuông sâu - DEEP SQUARE PLATE

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

- JXA184-03 : DEEP SQUARE PLATE 20,5cm

- JXA184-02 : DEEP SQUARE PLATE 24,3cm

- JXA184-06 : DEEP SQUARE PLATE 30,5cm